Pályázatok

Vállalkozók Területi Ipartestülete

Pályázat címe : Digitális kompetencia fejlesztés
Szervezet neve : Vállalkozók Területi Ipartestülete

A projekt rövid leírása : A projekt egyik pillére Veszprém és Tapolca, és Tapolca környékén lévő falvakban működő vendéglátó éttermek online felkészítése hátrányos helyzetű vendégek szakszerű fogadására.A másik pillér Tapolca és vonzáskörzetében lévő turisztikai szektorban vállalkozók, alkalmazottak, falusi turizmusban tevékenykedők számára a digitális szakadék csökkentése.A 3.pillér olyan digitális fórumtér létrehozása, ahová a vállalkozók üres álláshelyeiket tölthetik fel.

Községfejlesztő Alapítvány

Pályázat címe : Digitális jólét megteremtésének elősegítése Fertődön
Szervezet neve : Községfejlesztő Alapítvány

A projekt rövid leírása : A ma emberének elengedhetetlen a digitális világban való eligazodás képességének elsajátítása. Az Alapítvány által szervezett előadások/konzultációk témái azon internetes alkalmazásokkal ismertetik meg a célcsoportot, amelyek egyre szükségesebbek a leghétköznapibb élethelyzetekben is, úgy, mint információáramlás, vásárlás, elektronikus ügyintézés, kommunikáció, közösségi alkalmazások, stb. A célcsoport tagjai felfedezik életük egy-egy szegmensében a digitális ismeretek alkalmazásának előnyét.

Kisfalucska Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázat címe : A digitális jólét megteremtésének elősegítése a Tokaji járásban
Szervezet neve : Kisfalucska Közhasznú Nonprofit Kft

A projekt rövid leírása : A digitális jólét megteremtésének elősegítése a Tokaji járásban. Pályázatunk célja a Tokaji kistérségben élő digitális készségekkel nem rendelkező társadalmi rétegek felzárkóztatása a modern kor adta lehetőségek segítségével, ezáltal javítva az érintettek életminőségét és munkaerő-piaci elhelyezkedési lehetőségeit, felzárkóztatásukat. Száraz oktatás helyett élményközpontú foglalkozásokat szervezünk. A program kapcsolódni fog a térségben már működő más civil kezdeményezésekhez is.

Vejti-Zaláta Református Társegyházközség

Pályázat címe : Digitális jólét megteremtésének elősegítése a Vejti-Zaláta Református Társegyházközség által
Szervezet neve : Vejti- Zaláta Református Társegyházközség

A projekt rövid leírása : A közösség legfontosabb célkitűzése, hogy olyan életstílust hirdessen a közösség tagjainak, amelyben az értékek állnak a középpontba. Ezeknek az értékeknek a közvetítése jól illeszkedik az egyház által hozott üzenet tartalmához. Mind az egészséges életmód, mind az célszerű életritmus hozzásegít ehhez. Ebben a célkitűzésben a digitális eszközök is fontos célt szolgálnak, hiszen az üzenet elmélyítése, valamint a célcsoport elérése érdekében rendkívül fontosak.

Veszprémi Fiatalok Egyesülete

Pályázat címe : Digitális kompetenciák fejlesztése Veszprém és környékén élők számára
Szervezet neve : Veszprémi Fiatalok Egyesülete

A projekt rövid leírása : A projekt a digitális kompetenciák fejlesztését célozza a Veszprém és környékén élők 45 év felettiek,álláskereső,vidéki lakosok számára, akiket megismertetünk a digitális világgal, eszközökkel és szolgáltatásokkal. Az internethasználat s előnyeinek bemutatását, a motiváció felkeltését, a nyitottság erősítését családi rendezvények,kampányok, 45 év felettieknek tematikus programok, álláskeresési tréning segítségével valósítjuk meg 12 hónap alatt,hogy minél tágabb kör lépjen be a digitális világba.

Kerecsendi Idegenforgalmi és Turisztikai Szociális Szövetkezet

Pályázat címe : Elektronikus ügyintézés és a jövő technológiái
Szervezet neve : Kerecsendi Idegenforgalmi és Turisztikai Szociális Szövetkezet

A projekt rövid leírása : A projekt keretében a nonprofit kft., együttműködő partnereivel együtt, olyan rendezvénysorozatot valósít meg, melynek keretében fejleszti a közösségi internet-hozzáférési pontok infrastruktúráját és szolgáltatási kínálatát, másrészt igényt teremt arra, hogy a projekt célcsoportjába tartozó társadalmi csoportok (főleg a 45 év feletti munkanélküliek) meg akarják ismerni a digitális világot és tudatosuljon bennük, hogy milyen előnyökkel jár az életükben az internet használata.

Keleti Főcsatorna Egyesület

Pályázat címe : Híd a csatornán
Szervezet neve : Keleti Főcsatorna Egyesület
 

A projekt rövid leírása: Egyesületünk a Hajdúböszörményi Vénkerti, Északi-Lucernási városrészen és a közigazgatásilag Hajdúböszörményhez tartozó Pród településén élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű főleg a 45 év feletti a digitális világból kimaradó lakosságot szólítja meg. Ezen a városrészeken nincs megfelelően kiépített infrastruktúra illetve internetszolgáltatás. A projektben résztvevők számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy megismerkedhessenek az IKT eszközök illetve az internet adta lehetőségekkel.

Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány

Pályázat címe : Digitális jólét elősegítése
Szervezet neve : Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány

A projekt rövid leírása : Cél a minőségi internethasználat, azaz a digitális eszközök és szolgáltatások (különös tekintettel az e-közszolgáltatásokra, e-egészségügyi szolgáltatásokra) népszerűsítése, használatukra való ösztönzés, különösen a kistelepüléseken, illetve a hátrányos helyzetű csoportok körében.