Pályázatok

Mura és Vidéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Pályázat címe : Mura menti településeken élők digitális készségének fejlesztése
Szervezet neve : Mura és Vidéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Közhasznú Nonprofit

A projekt rövid leírása : A projekt megvalósítása során célunk, hogy elősegítsük a XXI. századi készségek fejlesztését, kiemelten az információs műveltség – IKT műveltség, a média műveltség, kreativitás és innováció, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás, a döntéshozás és kommunikáció és az együttműködés, csapatmunka, rugalmasság, alkalmazkodóképesség során, a kistelepüléseken élő felnőtt, főleg az idősebb korosztály részére.

Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Korlátolt

Pályázat címe : Az internet és az internetes szolgáltatások népszerűsítése a Pannon Novum Nonprofit Kft. által
Szervezet neve : Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Korlátolt

A projekt rövid leírása : Projektünk célja, hogy a Nyugat-Dunántúli régióban, azon belül is székhelyünkön Szombathelyen, illetve a 6 db 5000 fő alatti kistelepülésen Rábatamásiban, Nyúlon (GYMS) Márokföldön, Letenyén (Zala) valamint Rábapatyon és Gyöngyösfaluban(Vas) a lakosság képviselői között elősegítsük a digitalizáció terjedését, a minőségi internethasználatot, és ösztönözzük őket a digitális eszközök és szolgáltatások használatára, és hogy az online közösségek tagjai legyenek.

Past Present Future Game Közhasznú Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Pályázat címe : Játékos tanulás a világhálón
Szervezet neve : Past Present Future Game Közhasznú Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt rövid leírása : Társaságunk a projektidőszak alatt két Sz-Sz-B megyei településen (Nyírbogdány, Demecser) kíván játékos formában digitális oktatással felzárkóztatni olyan 45 év feletti felnőtteket, akik nem jártasak a digitális kompetenciák területén, és 10 % munkanélküli. Az oktatások révén közelebb kerülhetnek munkalehetőségekhez, és aktívabban tájékozódhatnak majd a világhálón is.

Robusta Ifjúsági Alapítvány

Pályázat címe : Netezz bátran! - Digitális kompetenciafejlesztés Ajka térségében
Szervezet neve : Robusta Ifjúsági Alapítvány

A projekt rövid leírása : A projekt keretében Ajka és térségében élő vidéki lakosság, munkanélküliek, álláskeresők és 45 év felettiek digitális kompetenciáinak fejlesztése valósul meg. Megismerhetik a digitális eszközöket, szolgáltatásokat és alkalmazásokat, gyakorlatias tudást sajátíthatnak el, önálló felhasználóvá válhatnak. A projekt keretében rendezvények, ismeretterjesztő és képzési programok valósulnak meg, marketing eszközeinkkel pedig a digitális világ iránti motiváció felkeltése, a nyitottságuk erősítése a cél.

Sol Oriens az Amatőr Kórusmozgalomért

Pályázat címe : Elektronikus szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése
Szervezet neve : Sol Oriens az Amatőr Kórusmozgalomért

A projekt rövid leírása : Az alapítvány tevékenységi területe Hajdú-Bihar megye. A szervezet a megye területén lévő hátrányos helyzetű, 45-70 év közötti emberek részére kíván rendezvényeket szervezni, melyek keretében közérthető módon sajátíthatnak el a mindennapokban használható digitális tudást. Ennek eredménye: egyszerű kapcsolattartás a család tagokkal, e-szolgáltatások igénybevételének növekedése, internetes vásárlás növekedése, stb.

Szolnoki Fiatalokért Egyesület

Pályázat címe : „Ismerd fel a digitalizáció lehetőségeit”
Szervezet neve : Szolnoki Fiatalokért Egyesület

A projekt rövid leírása : Egyesületünkön és együttműködő partnereinken valamint önkénteseinken keresztül el kívánjuk érni azokat a 30 év feletti szülőket és leendő szülőket, akik nem rendelkeznek digitális alapkompetenciával. Meg szeretnénk ismertetni velük a digitalizáció adta lehetőségeket, bemutatni a mai kor digitális eszközeit és ezeken keresztül felhívni a figyelmüket az internet biztonságos használatára, különös tekintettel az elektronikus szolgáltatásokra és elektronikus ügyintézésre.

Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány

Pályázat címe : A dél-alföldi régió digitális írástudásának javítása
Szervezet neve : Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány

A projekt rövid leírása : A projekt célja, hogy a 45 életkor feletti vidéki, kistelepülésen élő személyek digitális kompetenciáit fejlesszük. A digitális eszközökhöz való hozzáférést a projektbe bevont civil szervezetek segítségével fenntartható módon kívánjuk növelni, a meglévő kapacitások és a kereslet összekapcsolása mellett a célcsoport motiválásával is próbáljuk célunkat elérni. A projektben kiemelt szerepet kapnak az időskorúak igényei (e-közigazgatás, kapcsolattartás családtagokkal, Otthon Melege program.).

Vajszlói Református Társegyházközség

Pályázat címe : Digitális jólét megteremtésének elősegítése a Vajszlói Református Társegyházközség által
Szervezet neve : Vajszlói Református Társegyházközség

A projekt rövid leírása : Az informatika és a digitális világ számos lehetőséget biztosít mind a mindennapi életünk, mind a hatékony ügyintézés, mind pedig egészségünk megőrzéséhez, ennek ellenére sokak nem rendelkeznek ezzel a digitális tudással vagy anyagi okok miatt nem férnek hozzá ezen eszközökhöz. Az egyház közösségformáló ereje hatékonyan segítheti ezt, hiszen a projekt keretében általános digitális ismeretek adhatóak át a gyülekezet tagjainak, növelve a tagok fogékonyságát az online és digitális eszközök iránt.