Mura és Vidéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Pályázat címe : Mura menti településeken élők digitális készségének fejlesztése
Szervezet neve : Mura és Vidéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Közhasznú Nonprofit

A projekt rövid leírása : A projekt megvalósítása során célunk, hogy elősegítsük a XXI. századi készségek fejlesztését, kiemelten az információs műveltség – IKT műveltség, a média műveltség, kreativitás és innováció, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás, a döntéshozás és kommunikáció és az együttműködés, csapatmunka, rugalmasság, alkalmazkodóképesség során, a kistelepüléseken élő felnőtt, főleg az idősebb korosztály részére.